Jak glukosamin funguje a jak navozuje pozitivní efekt u osteartrózy?

Glukosamin je látka přirozeně se nacházející ve zdravé chrupavce. Glukosamin sulfát je běžná složka glykosaminoglykanů ve hmotě chrupavky a v synoviální tekutině. Předpokládá se, že sulfátová skupina má pozitivní klinický vliv na synoviální tekutinu, díky zesílení chrupavky a podpoře tvorby glykosaminoglykanů.

Pojivová tkáň je složena ze sítě bílkovin vázajících vodu: hlavně glykoproteinů a proteoglykanů (PG). Ukazuje se, že existuje propojení mezi tvorbou glykosaminoglykanů a produkcí kolagenu, což ukazuje současné zvýšení tvorby kolagenu. Buňky mohou glukosamin buď samy vytvářet z glukózy nebo jej mohou získávat z krevního oběhu, a proto může být přínosné vnější podání glukosaminu. U tohoto léku bylo prokázáno posílení hojivých procesů a zastavení degenerativního procesu v pojivových tkáních.

Jak glukosamin sulfát pomáhá v léčbě osteoartrózy?

Glukosamin sulfát poskytuje úlevu od bolesti kloubů. Glukosamin se podílí na výstavbě a udržování chrupavky, šlach a dalších pojivových tkání v těle, protože zde funguje jako stavební kámen a zároveň potlačuje tvorbu enzymů, které chrupavku ničí. Pokud tělo nemá dostatečný přísun glukosaminu, může se rozvinout degenerativní poškození kloubu – nejčastěji osteoartróza. Glukosamin přirozenou cestou zabraňuje destrukci chrupavky, zmírňuje bolest a otok kloubů a ztrátu jejich pohyblivosti, a to bez škodlivých nežádoucích účinků, které mají jiné protizánětlivé léky, např. NSAID nebo tzv. inhibitory COX-2.

Přínos užívání glukosaminu v léčbě osteoartrózy

 1. Podpora regenerace chrupavky doplněním látky, která je přirozenou součástí chrupavky. Příjem glukosaminu může přirozeně posílit regeneraci a obnovu chrupavky.

 2. Glukosamin přispívá k ochraně chrupavky tím, že zpomaluje vznik trhlin v poškozené chrupavce, a tak zamezuje rozvoji onemocnění.

 3. Glukosamin zmírňuje potíže a příznaky a zlepšuje funkci kloubů.

 4. Snižuje spotřebu potenciálně škodlivých léků jako jsou NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), užívaných pro úlevu od bolesti. Toto onemocnění se obvykle léčí nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID).

 5. Oddaluje nutnost totální náhrady kloubu.

 6. Účinné při pravidelném užívání v časném stadiu choroby.

 7. Po poranění kolena zlepšuje pohyblivost kloubu.

 8. Výzkumy ukazují přínos glukosaminu v léčbě kloubní bolesti a otoků u revmatoidní artritidy, a to zlepšením příznaků choroby.

„Přirozenost“ glukosaminu?

Další výhodou glukosaminu je, že je přirozenou součástí lidského těla. To má vyvinutý mechanismus, jak tuto látku zpracovat, použít a uschovat. Přirozený výskyt glukosaminu v lidském těle je hlavní důvod, proč je užívání glukosaminu spojeno s minimálními až žádnými nežádoucími účinky. Glukosamin je v těle normálně syntetizován; nicméně v případě osteoartrózy se zdá být jeho tvorba nedostatečná, a tak má doplňování glukosaminu z vnějšího zdroje příznivý efekt.

Jak je glukosamin absorbován, distribuován, metabolizován a vylučován z těla?

 • Po ústním podání je glukosamin vstřebán během 15 minut.

 • Lék je selektivně vychytáván v játrech, kostech a chrupavkách a z více než 30% je koncentrován v kostní tkáni.

 • Je metabolizován v játrech a z více než 82% je přeměněn na oxid uhličitý a poté vydýchán.

 • Přibližně 6% je vyloučeno močí a 5% stolicí.

V čem je užívání glukosaminu (Bayflex 1178 mg) užitečné?

Při mírné až středně těžké osteoartróze:

 • ke zpomalení rozvoje choroby

 • k podpoře regenerace chrupavky

 • ke zlepšení pohyblivosti

 • ke snížení potřeby léků typu NSAID

 • k oddálení totální kloubní náhrady

 • k zmírnění bolesti a ztuhlosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky u léčivých přípravků:

Tel: +420 702 243 945
Email: pharmacovigilance.czech@bauschhealth.com

Hlášení nežádoucích účinků a stížností na kvalitu zdravotnických prostředků:

Email: czech.mdcomplaints@bauschhealth.com

Odborné dotazy k našim přípravkům:

Email: CzechRepublic.Medical.Info@bauschhealth.com

VPOIS – Veřejně přístupná odborná informační služba:

Email: czech.info@bauschhealth.com

Bílá linka

Informační služba pro nevidomé a slabozraké.
Dostupnost v pracovních dnech je od 9:00 - 17:00 na tel. č. +420 234 719 600

Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.