Kolenní kloub v detailu

Kolenní kloub je velmi důmyslný mechanismus. Je kompletně obklopen kloubním pouzdrem, které je dostatečně pružné, aby neomezovalo pohyb a zároveň dostatečně pevné, aby udrželo kloub pohromadě. Pouzdro je zevnitř kryto synoviální tkání produkující kloubní tekutinu, která lubrikuje kloubní plochy.

Chrupavka, jakožto tkáň odolná proti opotřebení, kryje konce stehenní kosti (femuru) a holenní kosti (tibie) a pomáhá snižovat tření během pohybu. Chrupavčité destičky (menisky) slouží jako vycpávky mezi 2 kostmi a pomáhají rozložit tělesnou hmotnost. Tekutinou vyplněné sáčky (burzy) slouží jako podložky mezi strukturami, jako např. tibií a šlachou upínající se na čéšku (ligamentum patellae). Pět vazů po stranách a na zadní straně kolena zesilují kloubní pouzdro a posilují stabilitu. Čéška (patella) chrání koleno zepředu.


Pouzdro: Kloubní pouzdro je tuhý vazivový obal, který obklopuje a uzavírá kloubní dutinu kolem dokola. Je připojeno ke kostem kolenního kloubu a vymezuje vlastní kloubní dutinu. Jeho funkcí je podpora a ochrana vnitřních struktur. Kloubní pouzdro je tvořeno vnější pevnou vazivovou vrstvou a vnitřní synoviální membránou. Synoviální tkáň produkuje kloubní (synoviální) tekutinu. Tato tekutina lubrikuje kloubní plochy a vyživuje kloubní chrupavky kryjící kloubní konce kostí.

Bayflex

Hlášení podezření na nežádoucí účinky u léčivých přípravků:

Tel: +420 702 243 945
Email: pharmacovigilance.czech@bauschhealth.com

Hlášení nežádoucích účinků a stížností na kvalitu zdravotnických prostředků:

Email: czech.mdcomplaints@bauschhealth.com

Odborné dotazy k našim přípravkům:

Email: CzechRepublic.Medical.Info@bauschhealth.com

VPOIS – Veřejně přístupná odborná informační služba:

Email: czech.info@bauschhealth.com

Bílá linka

Informační služba pro nevidomé a slabozraké.
Dostupnost v pracovních dnech je od 9:00 - 17:00 na tel. č. +420 234 719 600

Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).

Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.